1

اخبار

کتو انول تاوتومریسم دی بنزوئیل متان در رسانه های سازمان یافته

جیانگ ، یون-بائو Ye* یی ، نونگ (گروه شیمی ، دانشگاه Xiamen ، Xiamen ، 361005)

تاوتومریسم کتو-انول دی بنزوئیل متان (DBM) در رسانه های سازمان یافته ، به عنوان مثال β-cyclodextrin و micelles (یونی و غیر یونی) ، توسط طیف های جذب ماوراء بنفش کنترل شد. مشاهده شد که معرفی β-cyclodextrin یا تشکیل میسل در محلول آبی DBM باعث ایجاد تعادل tautomerism برای نوع انول می شود. نتایج نشان داد که خواص tautomerism DBM را می توان برای مشخص کردن ویژگی ریز محیط و رسانه های سازمان یافته ، مشخص کردن ویژگی های ساختاری میسل و تعیین غلظت میسل حیاتی سورفاکتانت استفاده کرد.

 

 


زمان ارسال: مه-19-2021